کرتنوال

کرتنوال در اصطلاح عامیانه به پوشش بیرونی ساختمان اطلاق می شود که جزو ساختار ساختمان محسوب نشده و هیچگونه باری از وزن ساختمان را متحمل نمی گردد و تنها وزن خود را برعهده دارد به همین جهت می توان آن را از مواد سبک وزن تولید نمود تا هزینه های ساختمان کاهش یابد. نمای کرتنوال به گونه ای طراحی گردیده که از ورود هوا و آب حاصل از شرایط حاد جوی نیز جلوگیری می کند و در عین حال به دلیل استفاده بیشتر از شیشه علاوه بر زیبایی نما موجب تامین نور به هنگام روز می شود.
;